Reklamační list      
           
Prodávající:   Morex spol. S r.o.     IČ: 485 33 157
    Nádražní 481     Tel/Fax: 573 370 115
    768 33 Morkovice – Slížany     E-mail: morex@post.cz
           
Kupující:   Fakturační adresa:      
       
       
       
    Tel:  
           
Dodáno dne:      
Faktura č.:      
           
  Číslo položky Reklamované množství cena/ks bez DPH Celkem Zjištěné závady
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Lhůta pro oznámení reklamace: Nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení
* není dotčeno právo z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 SB          
           
Způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím:
a) výměna, oprava    
b) sleva    
*označte vybraný způsob          
Reklamace odeslána dne:  
______________________________________________________________________          
Vyplňuje prodávající          
Vyjádření k reklamaci  
   
   
   
   
Dne: